Kontakt

Bestyrelsen i Grundejerforeningen vil gerne byde velkommen til vort dejlige område og samtidig tilbyde et medlemskab af Grundejerforeningen. Foreningen optager medlemmer, hvis ejendom er beliggende i området

vest for Ejby strandvej og syd for Hedegårdsvej.

 

Med et medlemskab får du medlemsbladet – vedlagt i seneste udgave – samt en Grundejerforening, der via det fælles kontaktudvalg samarbejder med alle øvrige grundejer eller beboer foreninger i Ejby by og derved kan opnå en større gennemslagskraft ved alle henvendelser til Lejre kommune eller andre offentlige myndigheder i forbindelse med fx kystsikring – rent vand i fjorden – badestrand – sikring af Ejby Havnevej – indflydelse på lokalplaner fx Ejby Havn og meget andet, der har betydning for os alle i lokalområdet.

Foreningen har opstillet en hjertestarter på havnen samt ydet økonomisk støtte til yderligere to hjertestartere i lokalområdet.

 

Ved den årlige generalforsamling bydes der på årets taler – borgmesteren, eller andre med indflydelse på lokalområdet – samt en lettere spisning med tilhørende drikkevarer.

Kontingentet er kr. 150,- pr år.Beløbet kan indbetales på regnr.9040 konto 4578 11 6309 med angivelse af navn og adresse og meget gerne e-mail eller direkte til undertegnede.  

Vi håber du bliver medlem. Hvis du har spørgsmål så anvend nedenstående kontaktformular.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Bramsnæsvig

KONTAKT FORMULAR

 
 
 
 
 
 

Hvor er Bramsnæsvig?